یکی از مسائل مهم در انحراف بینی گرفتگی بینی است و امکان دارد باعث سردرد و عفونت سینوس ها شود اما امکان دارد که فرد دارای انحراف بینی باشد اما این مشکلات و عوارض ها را نداشته باشد...

بیشتر بخوانید