جراحی گوش (اتوپلاستی)، یکی از جراحی های زیبایی با هدف ترمیم و اصلاحات ظاهری گوش می باشد. مشکلاتی از قبیل برجسته بودن لاله گوش در یکی یا هر دو گوش، بزرگ بودن گوش، بیرون زدگی گوش...

بیشتر بخوانید