بعد از جراحی گوش رعایت بهداشت از جمله مواردی است که باید حتماً رعایت شود. معمولاً بعد از جراحی گوش بیمار چند ساعت بیشتر در بیمارستان نمی ماند و مرخص می شود. بعد از 5 روز می تواند...

بیشتر بخوانید