امروزه بیش از 230 میلیون عمل جراحی هر ساله در جهان اتفاق می افتد که نصف بیشتر آن مربوط به عمل زیبایی بینی است که خواه جنبه ای درمانی باشد یا زیبایی، افراد از این عمل استقبال...

بیشتر بخوانید