شکستگی بینی : شکستگی بینی ممکن است در اثر سوانح و حوادث یا هنگام بازی یا ورزش به وقوع بپیوندد در هر صورت علاوه بر تغییر فرم ناشایست و نامطلوب آثار شکستگی بینی بسیار مخرب و...

بیشتر بخوانید