تزریق کورتون در جراحی زیبایی بینی یکی از راههای از بین رفتن ورم بینی محسوب می شود تا هر چه سریعتر بتوانیم شاهد نتیجه عمل باشیم .در این مقاله دکتر طاهری نیا درباره ی زمان مناسب...

بیشتر بخوانید