استفاده از گرافت برای جراحی ترمیمی بینی : استفاده از گرافت برای جراحی ترمیمی بینی چه زمانی استفاده می شود ؟ در صورتی که در اثر جراحی اولیه بینی شخص دچار نواقص کمبود غضروف شده...

بیشتر بخوانید