عمل همزمان جراحی زیبایی بینی و شکستگی بینی بینی عضوی از صورت است که به دلیل بیرون بودن نسبت به سایر اجزای صورت بیشتر مورد ضربه قرار می گیرد. بسیاری از ضربات موجب شکستگی، انحراف...

بیشتر بخوانید