بارداری و جراحی بینی دکتر طاهری نیا می گوید هنگام بارداری باید بسیاری از موارد را رعایت کنیم مثل رنگ کردن مو ، نخوردن پنیر ، روی شکم نخوابیدن این ها از جمله مواردی است که بسیار...

بیشتر بخوانید