شناسایی و یافتن تومور سینوس یکی راهکارهای کاملا تخصصی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد. زیرا سینوس و بخش های درونی آن در معرض معاینه و مشاهده نبوده و نمی توان با لمس سطحی پی به...

بیشتر بخوانید