عمل همزمان پلک و بینی در واقع یک تیر با دو نشان می باشد که می تواند به طور شگفت انگیزی چهره شما را تغییر دهد. از جهتی دیگر می توان گفت دوره نقاهت ، هزینه عمل و زمان بیمار به...

بیشتر بخوانید